Historický vývoj projektu

Začátky

Vznik projektu se datuje již do roku 2007 kdy studenti - L. Luňáček a J. Konečný - z vlastní iniciativy přišli na Ústav normální anatomie LF UP (dále jen Ústav) s myšlenkou vzniku fotografického atlasu topografické anatomie v podobě internetových stránek, resp. s návrhem celého projektu. Cílem projektu bylo přiblížit humánní, zvl. pak topografickou anatomii co nejširšímu okruhu budoucích koncových uživatelů. Prostudovat těžké pasáže z této oblasti anatomie a zdokumentovat je v takové podobě, s jakou se běžně setkávají studenti lékařství v prvních dvou letech studia.

Po dohodě s tehdejším vedením Ústavu se projekt začal na podzim roku 2007 realizovat jako projekt studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ). První dílčí výsledky tohoto projektu byly následně prezentovány na SVOČ konferenci studentů LF UP (jaro 2008).

Nahoru

1. etapa vývoje

Na podzim 2007 (šk. rok 2007/2008) byla zahájena 1. etapa vývoje projektu. Zpočátku byl projekt zamýšlen jako portál orientovaný jen na oblast topografické anatomie, ale postupem času, při tvorbě studijních materiálů a především rozsáhlé fotodokumentace, projekt realizoval jako projekt se zaměřením na topografickou i systematickou a zčásti klinickou anatomii.

V první etapě projektu byly řešeny dva tematické celky: Břicho a Pánev. Je pravdou, že i přesto, že projekt (resp. portál) je orientován na topografickou a systematickou anatomii, vždy se jednotlivé etapy řešily tzv. po topografických krajinách.

V této etapě byl projekt řešen jako tzv. SVOČ a to pod názvem "Tvorba studentského anatomického obrazového atlasu". Školiteli pak byli: MUDr. L. Machálek, Mgr. R. Filipčíková, Ph.D., RNDr. M. Bezdičková, Ph.D.

Nahoru

2. etapa vývoje

V roce 2008 pokračoval vývoj projektu podle již zaběhnutého programu (pitevní práce, fotodokumentace, tvorba textových studijních materiálů, tvorba internetových stránek atp.). Od ledna 2009 byl projekt řešen již za finanční podpory grantu FRVŠ 1135/2009. Tematickými okruhy byly Hrudník a Končetiny. Řešitelský kolektiv tvořili: MUDr. L. Machálek (jako řešitel), dále L. Luňáček, J. Konečný, MUDr. J. Charamza a MUDr. M. Bezděková, Ph.D. (jako spoluřešitelé).

V dubnu 2009 se portál dočkal prvního zveřejnění a to prostřednictvím internetových stránek Ústavu normální anatomie LF UP a rovněž se v průběhu roku projekt dočkal i zveřejnění na portálu MEFANET.

Pozn.: Ve šk. roce 2008/2009 byl projekt současně řešen i jako SVOČ a dílčí výsledky pak prezentovány na SVOČ konferenci studentů LF UP (jaro 2009). Školitelé byli stejní jako v předchozí etapě (navíc přibyla MUDr. K. Kikalová, Ph.D.).

Nahoru

3. etapa vývoje

Současná zveřejněná verze projektu byla vyvinuta v roce 2010 a rovněž řešena za finanční podpory grantu FRVŠ 953/2010. Řešitelský kolektiv byl stejný jako u FRVŠ 1135/2009. V třetí etapě byly realizovány tematické okruhy Hlava a Krk. V roce 2010 se projekt dočkal i své vlastní domény a od šk. roku 2010/2011 byl zařazen do sylabů předmětu Normální anatomie I a II (obor všeobecné lékařství) jako doporučená studijní literatura.

Nahoru

Prezentace projektu

V průběhu jednotlivých etap byl projekt prezentován nejen na SVOČ konferencích studentů LF UP (2008 a 2009), ale také na celostátních konferencích s mezinárodní účastí MEFANET a to v letech 2007, 2008, 2009 a 2010 (Brno). Mimo to byl rovněž prezentován i na sjezdech České anatomické společnosti a to v roce 2008 v Olomouci a 2009 v Plzni.

Obrazové ukázky předchozích verzí

Verze 1.0 / vývoj v letech 2008-2009

Verze 1.0 (ukázka úvodní stránky)

Obr. 1: Verze 1.0 (ukázka úvodní stránky)

Verze 1.0 (ukázka kapitoly)

Obr. 2: Verze 1.0 (ukázka kapitoly)

Verze 1.0 (ukázka fotogalerie)

Obr. 3: Verze 1.0 (ukázka fotogalerie)

Nahoru

Verze 2.0 / vývoj v roce 2009

Verze 2.0 (ukázka úvodní stránky)

Obr. 4: Verze 2.0 (ukázka úvodní stránky)

Verze 2.0 (ukázka kapitoly)

Obr. 5: Verze 2.0 (ukázka kapitoly)

Verze 2.0 (ukázka anglické verze stránek)

Obr. 6: Verze 2.0 (ukázka anglické verze stránek)

Verze 2.0 (ukázka fotogalerie)

Obr. 7: Verze 2.0 (ukázka fotogalerie)

Nahoru

Verze 3.0 / vývoj v roce 2010

Verze 3.0 (ukázka úvodní stránky)

Obr. 8: Verze 3.0 (ukázka úvodní stránky)

Verze 3.0 (ukázka kapitoly)

Obr. 9: Verze 3.0 (ukázka kapitoly)

Verze 3.0 (ukázka fotogalerie)

Obr. 10: Verze 3.0 (ukázka fotogalerie)

Verze 3.0 (ukázka fotogalerie)

Obr. 11: Verze 3.0 (ukázka fotogalerie)

Verze 3.0 (ukázka - Soubory ke stažení)

Obr. 12: Verze 3.0 (ukázka - Soubory ke stažení)

Nahoru