O projektu

Jak vznikal projekt, aneb pohled do zákulisí

Řadu čtenářů jistě nejednou napadla otázka "Jak celý projekt vzniká?". V následujících pár odstavcích se Vám pokusíme přiblížit práci na projektu.

I když práce v jednotlivých etapách se skládá z několika dílčích úkolů, vždy šlo o týmovou práci. Mezi tyto úkoly patřily:

Fotogalerie


Tvůrci projektu

Obr. 1: Tvůrci projektu (zleva): Libor Luňáček, Jakub Konečný, MUDr. Libor Machálek

MUDr. Libor Machálek

Obr. 2: Při práci (na snímku MUDr. Libor Machálek)

Při práci

Obr. 3: Při práci

Pitevna

Obr. 4: Pitevna (Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci)

Nahoru