Test č. 5

Najděte jednu špatnou odpověď:


 1. Kolenní kloub:
  1. meniscus lateralis se upíná na tuberculum intercondylare laterale
  2. lig. collaterale fib. spojuje laterální kondyl femuru a caput fibulae
  3. aktivní rotace v kloubu jsou možné pouze ve flexi
  4. lig. transversum genus spojuje vpředu oba menisky
  5. lig. cruciatum posterius se upíná na mediální plochu laterálního kondylu femuru
 2. Svaly krku:
  1. m. digastricus patří ke svalům suprahyoidním
  2. m. sternohyoideus je inervován z ansa cervicalis (profunda)
  3. m. geniohyoideus je inervován z C1 a C2
  4. m. longus capitis je inervován z n. suboccipitalis
  5. m. omohyoideus se podílí na ohraničení trigonum caroticum
 3. Nervy HK:
  1. n. dorsalis scapulae inervuje mm. rhomboidei
  2. fasciculus medialis plexus brachialis má kořenová vlákna z C5 – Th1
  3. n. suprascapularis podbíhá lig. transversum scapulae
  4. ramus palmaris n. ulnaris inervuje sensitivně polovinu 4. a obě strany 5. prstu ze strany palmární
  5. r. superficialis n. radialis vydává nn. digitales dorsales pro palec, ukazovák a zevní stranu 3. prstu
 4. Do fossa trochanterica se upíná:
  1. m. obturatorius int.
  2. m. gemellus sup.
  3. m. glutaeus minimus
  4. m. gemellus inf.
  5. m.obturatorius ext.
 5. Dolní lalok pravé plíce neobsahuje:
  1. segmentum apicoposterius
  2. segmentum inf.
  3. segmentum lingulare ant.
  4. segmentum lingulare post.
  5. segmentum basale mediale (cardiacum)
 6. Ledvina je tvořena segmenty
  1. segmentum sup.
  2. segmentum post.
  3. segmentum basale apicale
  4. segmentum ant. sup.
  5. segmentum ant. inf.
 7. Malá pánev ženy:
  1. diameter recta vchodu pánevního měří 13 cm
  2. diameter obliqua šíře pánevní měří 13,5 cm
  3. diameter recta úžiny pánevní měří 11,5 cm
  4. diameter transversa východu pánevního měří 11 cm
  5. hlavička plodu při porodu rotuje předozadním průměrem do největšího rozměru příslušné pánevní roviny
 8. Appendix vermiformis je možné pozorovat v následujících polohách:
  1. positio pelvina
  2. positio pubica
  3. positio praecaecalis
  4. positio retrocaecalis
  5. positio lateralis
 9. Penis:
  1. crura corporis cavernosi začínají na crista phallica r. inf. ossis pubis
  2. a. profunda penis zásobuje krví cavernae corporis cavernosi
  3. v. dorsalis penis prof. leží mezi lamina spfc. et prof. fasciae penis
  4. lig. fundiforme penis vytváří smyčku pod tělem pyje
  5. erekci řídí parasympathicus (S3)
 10. A. femoralis vydává:
  1. a. genus desc.
  2. a. profunda femoris
  3. a. pudenda ext.
  4. aa. scrotales post.
  5. a. epigastrica spfc.

Správné řešení testu: 1E, 2D, 3B, 4C, 5E, 6C, 7A, 8B, 9C, 10D

Nahoru