Klenba lební a pokrývka lebky

Vypracoval: Jakub Konečný

Skladba (v řezu, směr kraniokaudální)

Nahoru

Cévní a nervové zásobení

Tepny

Žíly

Lymfatické cesty

Nervy

Nahoru