Kostra dolní končetiny

Vypracoval: Libor Luňáček

Cingulum membri inf. - Pletenec dolní končetiny

Pánevní kost (os coxae)

Acetabulum

Nahoru

Kyčelní kost (os ilium)

Nahoru

Sedací kost (os ischii)

Nahoru

Stydká kost (os pubis)

Nahoru

Kostra volné dolní končetiny

Stehenní kost (femur)

Nahoru

Kosti bérce

Holenní kost (tibia)

Nahoru

Lýtková kost (fibula)

Nahoru

Čéška (patella)

Nahoru

Kosti nohy (ossa pedis)

Zanártní kosti (ossa tarsi)

Nahoru

Hlezenní kost (talus, starší ozn. astragalus)

Nahoru

Patní kost (calcaneus)

Nahoru

Loďkovitá kost (os naviculare)

Nahoru

Klínovité kosti (ossa cuneiformia)

Nahoru

Krychlová kost (os cuboideum)

Nahoru

Nártní kosti (ossa metatarsi)

Nahoru

Kosti prstů (ossa digitorum)

Nahoru