Cévy dolní končetiny

Vypracoval: MUDr. Libor Machálek

Tepny

Stehenní tepna (a. femoralis)

Nahoru

Zákolenní tepna (a. poplitea)

Nahoru

Přední holenní tepna (a. tibialis ant.)

Nahoru

Hřbetní tepna nohy (a. dorsalis pedis)

Nahoru

Zadní holenní tepna (a. tibialis post.)

Nahoru

Tepny chodidla

Nahoru

Žíly

Nahoru