Cévní systém břicha

Vypracoval: Libor Luňáček

Tepny: aorta abdominalis

Parietální větve aorty

Nahoru

Viscerální větve aorty

Nahoru

Žíly

Dolní dutá žíla (vena cava inferior, VCI)

Nahoru

Portální oběh a vena portae (s. portalis) (vrátnice)

Poznámka: Vv. umbilicales dx./sin. přivádí k plodu okysličenou krev, v prenatálním období však v. umbilicalis dx. zaniká a zůstává pouze v. umbilicalis sin. (zv. v. umbilicalis). V. umbilicalis pak probíhá v dolním okraji lig. falciforme hepatis. Po porodu tato žíla obliteruje (mění se ve vazivový pruh) a tvoří lig. teres hepatis.

Nahoru

Významné žilní anastomosy

Kavokavální anastomosy

Nahoru

Portokavální anastomosy

Nahoru