Vnitřní krkavice (a. carotis int.)

Vypracoval: Libor Luňáček

Průběh a oblast zásobení

Nahoru

Pars cervicalis

X! při odstupu v trigonum caroticum → tepna vřetenovitě rozšířená → tzv. sinus caroticus

Nahoru

Pars petrosa

Nahoru

Pars cavernosa

Nahoru

Pars cerebralis

Nahoru