Lymfatický systém hlavy a krku

Vypracoval: Libor Luňáček

Vysvětlivky: LU - lymfatická(é) uzlina(y), oblast sběru - oblast, kterou LU drénují, výdej - kam z LU lymfa (míza) odtéká dále.

Přehled lymfatických uzlin hlavy

Nahoru

Přehled lymfatických uzlin krku

Nahoru