Nos a dutina nosní

Vypracoval: Libor Luňáček

Zevní nos (nasus externus)

Pozn.: U člověka dosahují nosní chrupavky největšího rozvoje v době embryonální, neboť jsou místem, kde vzniká organum vomeronasale (Jacobsoni). Všechny nosní chrupavky vznikají z chrupavčité capsula ethmoidea a jsou nejventrálnějším neosifikovaným zbytkem chondrokrania.

Nahoru

Dutina nosní (cavum nasi proprium)

Nahoru