Průdušky (bronchi)

Vypracoval: Libor Luňáček

Stručný popis průdušek

Nahoru

Lalokové a segmentální průdušky (bronchi lobares et segmentales)

Pravá plíce

Levá plíce

Nahoru