Plíce (pulmones)

Vypracoval: Libor Luňáček

Popis a struktura plic

Nahoru

Bronchopulmonální segmenty (segmenta bronchopulmonalia)

Nahoru

Vnitřní struktura plic a bronchiální strom

Bronchiální strom

Primární (alární) bronchy (pravý a levý) → lobární (sekundární) bronchy (vpravo 3, vlevo 2) → segmentární bronchy (viz. průdušky) → bronchioly (intralobulární dých. cesty o průměru 5 mm a méně) → 5 až 7 terminálních bronchiolů → každý z nich 2 a více respiračních bronchiolů → ductus alveolaresalveoly

Primární bronchy - dichotonicky větví 9-12x, každá z dalších větví → zmenšení až na průměr 5 mm.

Plicní lalůček (lobulus pulmonis) = tvar pyramidy, vrchol orientován k hilu, ohraničen od ostatních tenkými vazivovými přepážkami (septum interlobulare). Složen z 12-18 acinů.

Plicní acinus = "anatomická jednotka plic", složen z několika alveolů příslušících vždy jednomu resp. bronchiolu, velikost cca. 3 mm.

Alveolus (plicní sklípek) = vakovitá výchlipka, průměr cca. 200 μm; vychází z: resp. bronchiolů, alveolárních duktů a plic. váčků (sacculi alveolares). Funkce: výměna dýchacích plynů (kyslík, kysličník uhličitý).

Nahoru

Cévní a nervové zásobení plic

Krevní oběh plic

Lymfatický systém plic

Nervy plic

Nahoru