Slinné žláza

Vypracoval: Libor Luňáček

Drobné slinné žlázy (glandulae salivariae minores)

Nahoru

Velké slinné žlázy (glandulae salivariae majores)

Patří zde: glandula parotis, gl. submandibularis, gl. sublingualis; sekret vylučují periodicky

Sliny (saliva): bezbarvá, vazká tekutina, pH: 7 - 8 (při pH pod 5,5 se uvolňuje ze zubů Ca2+), složení: 99 % voda + organické látky - mucin (vazký => kluzkost soust), ptyalin (amyláza), thiocyanát (dezinfekční účinky) + anorganické látky - soli Ca2+, Na+, K+, PO4-3, F- (zubní kámen), množství: 1 - 1,5 litrů/den, řízení sekrece: nepodmíněný i podmíněný reflex (Pavlovy pokusy), ústředí v prodloužené míše.

Nahoru

Příušní žláza (gl. parotis)

Nahoru

Podčelistní žláza (gl. submandibularis)

Nahoru

Podjazyková žláza (gl. sublingualis)

Nahoru