Pohlavní ústrojí muže

Vypracoval: Libor Luňáček

Varle (testis, řec. orchis)

Stavba varlete

Vnitřní stavba varlete

Appendix testis = lalůčkovitý zbytek po ductus Mülleri, vychází z kraniálního konce varlete.

Gubernaculum testis (s. lig. scrotale) = vazivový proužek vybíhající kaudálně z dolního pólu varlete, upínající se do stěny šourku.

Nahoru

Nadvarle (epididymis)

Appendix epididymidis = lalůčkovitý výběžek, pozůstatek po ductus Wolffi, vychází z hlavy nadvarlete.

Nahoru

Chámovod (ductus deferens)

Semenný provazec (funiculus spermaticus)

Provazec útvarů jdoucí k varleti ("z břicha"); úseky: a) inguinální, b) skrotální; obsah: tepny (a. ductus deferentis, a. testicularis), žíly (plex. venosus pampiniformis), mízní cévy, nervy (autonomní – plex. deferentialis, plex. testicularis, senzitivní – r. genitalis n. genitofemoralis), vestigium processus vaginalis, svalové snopce m. cremaster. Součástí semenného provazce je také chámovod, který je v provazci uložen nejdorzálněji.

Nahoru

Semenné (měchýřkovité) váčky (vesiculae seminales)

Nahoru

Předstojná žláza (prostata)

Rozdělení protaty podle McNeala (využívané v urologické praxi) na 3 zóny
Název zóny % Popis
periférní 70 obklopuje distální úsek prostatické urethry; zde až 70 % karcinomů prostaty
centrální 25 obklopuje prostatickou urethru v úrovni colliculus seminalis; zde asi 25 % všech TU prostaty (hlavně Ca)
tranzitórní 5 obklopuje proximální část prostatické urethry; zde hlavně benigní hyperplazie prostaty (BHP)

Tab. 1: Prostatu v klinické praxi dělíme dle McNeala na 3 zóny

Nahoru

Glandulae bulbourethrales (Cowperi)

Nahoru

Pyj (phallus, penis)

Mechanismus erekce

Po stimulaci parasympatických nerv. vláken nn. cavernosi penis dochází k ochabnutí svaloviny trabekul a polštářků (Ebnerovy polštářky) v aa. helicinae (dochází k vazodilataci), v důsledku toho se kavernózní tělesa plní krví a dochází k erekci, současně se napíná tunica albuginea a fascia penis prof. → ztížen odtok krve zpět do žil; po ejakulaci – stimulace sympatických nerv. vláken → vazokonstrikce, ↓ tlak v kavernách, → odtok krve do žil; penis ochabuje.

Nahoru

Šourek (scrotum)

Cévní a nervové zásobení šourku

Nahoru