Štítná žláza (glandula thyroidea)

Vypracoval: Libor Luňáček

Popis

Účinky hormonů štít. žl. na organismus

Pozn.: Více učebnice fyziologie.

Nahoru