Příštítná tělíska (glandulae parathyroideae)

Vypracoval: Libor Luňáček

Popis

Parathmormon (PTH) (více v učebnici fyziologie)