Postranní smíšený systém

Vypracoval: Libor Luňáček


Jazykohltanový nerv (n. glossopharyngeus, n. IX)

Nahoru

Bloudivý nerv (n. vagus, n. X)

Nahoru

Přídatný nerv (n. accessorius, n. XI)

Nahoru