Ledviny (renes)

Vypracoval: Libor Luňáček

Základní fakta

Zevní popis

Hilum renale = ledvinová branka = místo vstupu/výstupu krevních a lymf. cév, nervů a močových cest (pánvička ledvinová); pokračuje do sinus renalis.

Sinus renalis = "dutina" v ledvině, pokračování hilum renale, obsah: tuk. tkáň, krev. a lymf. cévy, nervy, kalichy ledvinné a pánvička ledvinná.

Rozměry, hmotnost

Nahoru

Vnitřní struktura ledviny

Barva - červenohnědá, stejnoměrná, konzistence – tuhá, plastická, povrch – u dospělého hladký, u novorozence rozdělen rýhami → renculi → renkulizace ledviny.

Nahoru

Topografické vztahy ledviny

Nahoru

Fixace a obaly ledviny

Nahoru

Základní funkční jednotka ledviny - nefron

Intrarenální vývodné cesty močové

Juxtaglomerulární aparát

Nahoru

Mízní systém ledviny

Nahoru

Nervy ledviny

Nervy ledviny
Ilustrace 1: Schéma nervového zásobení ledviny

Nahoru

Krevní oběh ledvin

Tepenný systém

Tepenný systém ledvin
Ilustrace 2: Tepenný systém ledviny

Žilní systém

Žilní systém ledviny
Ilustrace 3: Žilní systém ledviny

Nahoru

Moč

Nahoru